INTEGRATIVMEDICINSK LÄKARMOTTAGNING

 

Allt fler människor söker alternativ/komplementär/integrativmedicinsk hjälp
för att stärka sin hälsa eller behandla sjukdomar.
Många vill då söka läkare med kunskaper om
både skolmedicin och integrativmedicin.
Tyvärr finns alltför få sådana läkare.

INTEGRATIVMEDICINSKA LÄKARMOTTAGNINGEN
Skarviksvägen 12 C
475 37 Bohus-Björkö

Telefon
0705 - 76 12 36

pa.oeckerman@telia.com