EGNA BÖCKER

 


Erfarenheter under 20 år med analys av fria radikaler och behandling med antioxidanter redovisas i "Den Nya Medicinen", nu ute i sin andra, reviderade och utökade upplaga. Den första upplagan trycktes i 2000 exemplar. Endast ett litet antal finns kvar hos författaren och förlaget.
I boken redovisas teoretisk bakgrund till min modell för analys av fria radikalskador och antioxidantbehandling, egna erfarenheter med patienter, egna forskningsresultat, stöd för att ett paradigmskifte är på väg, samt min egen bakgrund som läkare och forskare.
Boken finns även utgiven på japanska och i boken redovisade erfarenheter tillämpas nu av ett antal japanska läkare, som utbildats av mig. Även läkare i Taiwan, Singapore, Indien, Malaysia, Norge, Danmark och Italien har fått tillgång till metodiken för analys och behandling.
Sedan forskarna nu insett hur forskning om antioxidanter bör bedrivas (se "Paradigmskifte") kommer inom en snar framtid goda behandlingsresultat med antioxidanter att publiceras. Därav min tro att antioxidantbehandling kommer att spela en stor roll och bli en viktig del i läkekonsten och mitt namn på boken te sig mindre övermaga.

 

Näringstillskott


I en ny bok publicerad 2017 redovisas nytt material om antioxidanter, artärstelhet, kontroverser mellan skolmedicin och integrativmedicin, m.m.