ARTÄRSTELHET

 

Det som man i dagligt tal kallar "åderförkalkning" är en process som fortskrider under lång tid. Så småningom kan den leda till livshotande komplikationer i form av hjärtinfarkt, stroke, m.m.

Det finns nu en metod att mäta artärstelhet som ett mått på graden av "åderförkalkning" och också som ett sätt att mäta effekten av behandling.

Vid mätning används en s.k. ARTERIOGRAF. För patienten innebär det att få en blodtrycksmanschett på armen, sitta lugnt i en vilostol och låta manschetten pumpas upp och ner några gånger. Systemet talar därefter om graden av artärstelhet i aorta och i perifera artärer.

Metoden används på flera svenska universitetssjukhus och har bedömts som "Golden Standard" av Europeiska Hjärtläkarsällskapet.

Tillsammans med analys av skador av fria radikaler (inflammatorisk process) bildar arteriografmätningen en kombination, som ger besked om två ytterst viktiga hot mot hälsan.

Mycket goda behandlingsresultat redovisas i EGNA PUBLIKATIONER