ANTIOXIDANTER

 

Princip: Det gäller att så långt möjligt skydda sig mot skador av fria radikaler. Detta kan göras genom att undvika sådana faktorer som ökar produktionen av fria radikaler, t.ex. rökning, gifter och genom att tillföra antioxidanter.
Med antioxidanter menas alla sådana ämnen, som hjälper till att oskadliggöra fria radikaler. Många antioxidanter finns i maten, fr.a. i vegetabilier. En del är vitaminer, t.ex. C-vitamin, E-vitamin, vitamin B-6. Andra är mineraler eller spårelement, t.ex. selen. De flesta är andra typer av ämnen, t.ex. bioflavonoider, polyfenoler, astaxantiner, karotinoider. Varje enskild antioxidant skyddar huvudsakligen mot en enda typ av fri radikal.
Det är viktigt att ha klart för sig, att man därför alltid måste tillföra många olika antioxidanter samtidigt. Antioxidanterna samverkar nämligen och man får en synergieffekt. Detta enkla faktum har man ofta förbisett vid forskning, då det är mycket lättare att studera en faktor i taget än många på en gång. Därför har i viss mån antioxidantbehandling kommit att betraktas med skepsis. Man har nu emellertid i många studier kunnat påvisa mycket gynnsamma effekter, särskilt om man använder ett brett spektrum av olika antioxidanter och rätt dosering.

Dokumentation: Mycket omfattande. Här visas endast ett eget arbete. Öckerman PA: Antioxidant treatment of chronic fatigue syndrome. Clinical Practice of Alternative Medicine 1(2):88-91, 2000.

Indikationer: I alla situationer, där man påvisat ökad aktivitet av fria radikaler, d.v.s. i praktiken alla kronisk degenerativa sjukdomar: hjärt-kärlsjukdomar, cancer, särskilt vid cellgiftsbehandling, autoimmuna sjukdomar: reumatoid artrit, MS, SLE, Alzheimers, Parkinsons.

Betydelse: Innebär både förebyggande och aktiv behandling av symtom, som förorsakas av cellskador orsakade av ett överskott av fria radikaler, t.ex. trötthet, sänkt stämningsläge, värk, inflammatoriska processer, åderförkalkning.
Praktiskt genomförande: Intag av bredspektrum-högdos antioxidanter under i regel tre månader. Därefter utvärdering och i regel fortsatt behandling med anpassad dos under lång tid.